0928 16 6789

Giá Lăn Bánh Ford Territory 2023 , RẺ NHẤT PHÂN KHÚC

Báo Giá Lăn Bánh 03 Phiên Bản Ford Territory 2023 Tại Việt Nam

Giá Lăn Bánh Ford Territory 2023 Tại Hà Nội Và TPHCM

Loại XeTitanium XTitanium Trend
Giá Bán 935.000.000
899.000.000
822.000.000
Thuế Trước Bạ 112.200.000
107.880.000
98.640.000

Tiền Biển 20.000.000
20.000.000
20.000.000
Phí Đăng Kiểm 340.000
340.000
340.000
Phí Đường Bộ 1.560.000
1.560.000
1.560.000
Bảo Hiểm Dân Sự 530.000
530.000
530.000
Cà Số, Ép Biển 500.000
500.000
500.000
Tổng Lăn Bánh 1.070.130.000
1.029.810.000
943.570.000

Giá Lăn Bánh Ford Territory 2023 Tại Tỉnh

Loại XeTitanium XTitanium Trend
Giá Bán 935.000.000
899.000.000
822.000.000
Thuế Trước Bạ 93.500.000

89.900.000 82.200.000


Tiền Biển 2.000.000

2000000
2000000
Phí Đăng Kiểm 340.000
340.000
340.000
Phí Đường Bộ 1.560.000
1.560.000
1.560.000
Bảo Hiểm Dân Sự 530.000
530.000
530.000
Cà Số, Ép Biển 500.000
500.000
500.000
Tổng Lăn Bánh 1.033.430.000
993.830.000
909.130.000

Trả lời