0928 16 6789

Giá Lăn Bánh Ford Territory 2023 , RẺ NHẤT PHÂN KHÚC

Báo Giá Lăn Bánh 03 Phiên Bản Ford Territory 2023 Tại Việt Nam

Giá Lăn Bánh Ford Territory 2023 Tại Hà Nội Và TPHCM

Loại XeTitanium XTitanium Trend
Giá Bán929.000.000
889.000.000
799.000.000
Thuế Trước Bạ114.480.000
109.080.000 98.640.000

Tiền Biển 20.000.000
20.000.000
20.000.000
Phí Đăng Kiểm 340.000
340.000
340.000
Phí Đường Bộ 1.560.000
1.560.000
1.560.000
Bảo Hiểm Dân Sự 530.000
530.000
530.000
Cà Số, Ép Biển 500.000
500.000
500.000
Tổng Lăn Bánh 1.066.000 .000 đ
1.021.000.000 đ
920.570.000 đ

Giá Lăn Bánh Ford Territory 2023 Tại Tỉnh

Loại XeTitanium XTitanium Trend
Giá Bán929.000.000
889.000.000
799.000.000
Thuế Trước Bạ 94.500.000

90.900.000 82.200.000


Tiền Biển 2.000.000

2000000
2000000
Phí Đăng Kiểm 340.000
340.000
340.000
Phí Đường Bộ 1.560.000
1.560.000
1.560.000
Bảo Hiểm Dân Sự 530.000
530.000
530.000
Cà Số, Ép Biển 500.000
500.000
500.000
Tổng Lăn Bánh 1.029.000.000 đ
984.000.000 đ
886.000.000 đ

Trả lời